Mediators

Marcel Groen

Marcel Groen: ‘Mediation is een krachtige tool. Het is snel, relatief goedkoop en heeft een hoge slagingskans. Beide partijen zitten aan tafel en lossen het conflict op in een vergaderstructuur. Als mediator zie ik geen beren op de weg, maar ondersteun ik de partijen in het vinden van oplossingen. Er zijn altijd meerdere scenario’s mogelijk.’

‘Een gerechtelijke procedure is kostbaar en duurt lang. Het resultaat is vaak voor één van de partijen teleurstellend: er is een winnaar, maar ook een verliezer. Ik zie daarom een grote rol voor mediation, juist in het bedrijfsleven. Door kordaat op te treden en meteen in gesprek te gaan, valt veel winst te boeken. Het is kostenefficiënt en het is mogelijk om de zakelijke relatie te handhaven.’

Marcel Groen over LinQer: ‘Mediation is voor veel ondernemers nog onbekend terrein. Met de diverse specialisten binnen LinQer laten we zien dat mediation ook zakelijk goed inzetbaar is met een bevredigend eindresultaat.’

Over Marcel Groen

Marcel Groen is MfN-Registermediator bij LinQer en daarnaast, sinds 1999, werkzaam als advocaat bij Groen Caubo Montessori Advocaten . Hij heeft de specialisatieopleiding tot (legal) mediator bij het ADR Instituut te Amsterdam afgerond. Naast zijn praktijk als advocaat in het civiele recht (ondernemingsrecht, arbeidsrecht, faillissementsrecht), houdt hij zich bezig met mediations en procesbegeleiding in het bedrijfsleven.

Mediation specialisaties:
–  Zakelijke mediation
–  Arbeidsmediation

Anneke van der Kluit

Anneke van der Kluit: ‘Een verstoorde arbeidsrelatie, disfunctioneren of problemen in de samenwerking. Conflicten op de werkvloer zijn heel divers, maar hebben veel invloed op het dagelijks functioneren. Arbeidsconflicten kosten veel energie en tijd.’

‘Het is mooi om als mediator verbinding te maken tussen mensen waardoor ze, door goed te luisteren en de juiste vragen te stellen, weer in gesprek gaan met elkaar. Zo komen partijen in beweging en ontstaat ruimte voor vaak hele verrassende oplossingen. Maar ook als de situatie minder ernstig is kan mediation uitkomst bieden: bij een verschil van inzicht bijvoorbeeld, dat toch van invloed is op het functioneren.’

Anneke van der Kluit over LinQer: ‘Mediation is heel geschikt voor arbeidsconflicten. De gerichte aanpak zorgt voor een snelle oplossing, zeker in vergelijking met de gang naar de rechter. Door mediation kunnen zowel werkgever als werknemer weer verder met hun toekomst.’

Over Anneke van der Kluit

Anneke van der Kluit is MfN-Registermediator en bedrijfskundige. Zij werkt naast haar werkzaamheden als mediator bij LinQer als zelfstandig organisatieadviseur. Vanuit die functie begeleidt zij verandertrajecten en richt zij zich op verschillende organisatorische en bedrijfsmatige vraagstukken in zowel de publieke sector als het bedrijfsleven.

Anneke van der Kluit richt zich onder meer op arbeidsmediations. Zij heeft de specialisatie Arbeidsmediation afgerond. Daarmee voldoet zij aan het beroepsprofiel Arbeidsmediator, opgesteld door de Vereniging Arbeidsmediators Nederland. Daarnaast behoren ook zakelijke conflicten en conflicten met de overheid tot haar portefeuille.

Anneke is tevens vrijwillig buurtbemiddelaar en vrijwilliger begeleide omgangsregeling (begeleiden van gescheiden ouders bij opstellen en nakomen van omgangsregelingen).

Mediation specialisaties:
– Arbeidsmediation
– Zakelijke mediation
– Overheidsmediation

Ada Montessori

Ada Montessori: ‘Bij familiezaken is een procedure bij de rechter niet altijd de juiste keuze. Het proces werkt verhardend en de ex-partners moeten vaak ook daarna nog met elkaar verder. Het behouden of opnieuw vestigen van een verstandhouding als ouders is belangrijk. En daar helpt mediation bij.’

Als advocaat én als mediator behandelt Ada Montessori familiezaken: ‘Het voordeel van mediation is dat partijen het geschil in eigen hand houden. Nadat de eerste emoties wat zijn bedaard, gaan partijen samen op zoek naar oplossingen. Die zijn er bijna altijd. Het is als de spreuk van Michelangelo: Het beeld zit al in de steen, het moet er alleen nog uitgehouwen worden.’

‘Scheiden is voor iedereen die er mee te maken heeft een enerverende periode. Naast het verdriet, de boosheid en de rouw is er onzekerheid over de toekomst: hoe ga ik mijn leven opnieuw vorm geven, hoe gaat het met de financiën, met de huisvesting? Als mediator help ik partijen om de emoties te kanaliseren, naar elkaar te luisteren en met elkaar te overleggen. Ik informeer hen over regelingen en mogelijkheden. Vaak is het mogelijk om tot duurzame oplossingen te komen, waardoor beide partijen weer toekomstperspectief hebben.’

Ada Montessori over LinQer: ‘Het is verrijkend om met mediators van verschillende disciplines samen te werken. Mediator is een solitair beroep en het is belangrijk om met professionals te werken die zaken vanuit een andere invalshoek bekijken.’

Over Ada Montessori

Ada Montessori is sinds 1999 als advocaat werkzaam bij Groen Caubo Montessori Advocaten in Almere. Sinds 2003 is Ada Montessori daarnaast  werkzaam als mediator. Zij is lid van de Vereniging Advocaat Scheidingsmediators (vFAS) en als registermediator aangesloten bij de MfN (Mediatorsfederatie Nederland). Daarnaast is ze lid van Hoefnagels Family Mediation.

In het kader van mediation naast rechtspraak verricht Ada Montessori regelmatig bemiddelingen op verwijzing van de rechtbank. Ook wordt zij door de rechtbank benoemd tot bijzonder curator in afstammingszaken, om de minderjarige in rechte te vertegenwoordigen.

Mediationspecialisatie:
– Scheidingsbemiddeling