Wetgeving op het gebied van mediation in de maak

2020-05-14T11:39:31+00:00

Op 15 maart 2020 greep de Nederlandse regering in om de corona-pandemie te beteugelen. Dat leidde er onder meer toe dat rechtbanken op slot gingen. Geplande zittingen werden uitgesteld of soms vervangen door een extra schriftelijke ronde. Uitsluitend in (zeer) spoedeisende kwesties was nog een behandeling ter zitting mogelijk. Deze

Wetgeving op het gebied van mediation in de maak2020-05-14T11:39:31+00:00

LinQer op pad: Sirius Playgrond 2019

2019-10-16T14:37:14+00:00

 

“Wat denken jullie dat een gemiddelde procedure in Europa kost als het gaat om een handelsgeschil met een waarde van € 200.000?” vraag ik aan een groep met rechtenstudenten.

“Advocaatkosten én procedurekosten?” vraagt iemand.
“Precies, out-of-pocketkosten, dus ook griffierechten, deurwaarderskosten en dergelijke. Maar niet de vergoeding van de eigen uren.”

De meesten hebben

LinQer op pad: Sirius Playgrond 20192019-10-16T14:37:14+00:00

Training De zieke werknemer & de verstoorde werkverhouding

2019-03-04T20:01:16+00:00

Juridische aspecten, mediation en interventietechnieken

Doelgroep:   
HR adviseurs, HR managers en leidinggevenden

Doel:
Aan het einde van de bijeenkomst zijn de cursisten op de hoogte van het juridisch kader rondom een  verstoorde arbeidsverhouding en arbeidsongeschiktheid en kunnen zij adviseren over de toepassing van  dat kader op individuele gevallen. Zij weten voorts wanneer de inzet

Training De zieke werknemer & de verstoorde werkverhouding2019-03-04T20:01:16+00:00

Training verstoorde arbeidsverhouding

2018-10-25T07:15:15+00:00

Juridische aspecten, mediation en  interventietechnieken

Doelgroep:
Accountants, boekhouders, administratieconsulenten en andere financials

Doel:
Aan het einde van de bijeenkomst zijn de deelnemers op de hoogte van het juridisch kader rondom een verstoorde arbeidsverhouding en kunnen zij hun cliënten adviseren over de toepassing van dat kader op individuele gevallen. Zij weten voorts wanneer de inzet van mediation

Training verstoorde arbeidsverhouding2018-10-25T07:15:15+00:00

De minister en mediation

2018-09-16T08:27:54+00:00

De meeste problemen worden door mensen zelf opgelost. Slechts in 4% van de geschillen stappen mensen naar de rechter. En zelfs dan wordt nog één derde van de problemen opgelost door onderlinge overeenstemming. Mensen die onderling tot overeenstemming zijn gekomen, behalen gunstigere resultaten dan mensen die hun geschil aan een

De minister en mediation2018-09-16T08:27:54+00:00

Brengt de WMO overheid en burger dichter bij elkaar?

2018-01-22T18:50:09+00:00

Leiden WMO-bezwaren tot vergroting van de kloof tussen overheid en burger? Of is het een kans voor gemeente om te investeren in de relatie met haar kwetsbare burgers?

Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet zelfredzaam zijn. Dit is geregeld in de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO).

Brengt de WMO overheid en burger dichter bij elkaar?2018-01-22T18:50:09+00:00

Med-Arb: eeuwige belofte of reële optie voor een snelle oplossing van conflicten?

2018-01-22T18:51:51+00:00

Med-Arb is een combinatie van mediation en arbitrage. Partijen proberen eerst onder leiding van een mediator tot een oplossing van het conflict te komen. Lukt dat niet of zijn er nog resterende geschilpunten, dan worden die door diezelfde mediator (of een ander) als arbiter beslecht. In Nederland leidt Med-Arb nog

Med-Arb: eeuwige belofte of reële optie voor een snelle oplossing van conflicten?2018-01-22T18:51:51+00:00

Mediation in arbeidsconflicten

2018-01-22T18:52:27+00:00

Mediation is allang geen vrijblijvende route meer, zo blijkt uit de rechtspraak. Zowel werkgever als werknemer kunnen hard worden gestraft als blijkt dat zij aan mediation geen medewerking willen verlenen. Die medewerking is met name geboden bij conflicten en spanningen op de werkvloer. Een gebrek aan medewerking bij één van

Mediation in arbeidsconflicten2018-01-22T18:52:27+00:00

Opening LinQer Mediation

2018-01-22T18:53:43+00:00

Op 14 december 2017 jl. is LinQer Mediation officieel van start gegaan. In aanwezigheid van velen van u vond de feestelijke aftrap plaats in Stadskasteel Oudaen te Utrecht. Wij kijken daar met veel plezier op terug.

En -zoals bij mediation past- richten wij onze blik nu vol energie op

Opening LinQer Mediation2018-01-22T18:53:43+00:00
Ga naar de bovenkant