“Wat denken jullie dat een gemiddelde procedure in Europa kost als het gaat om een handelsgeschil met een waarde van € 200.000?” vraag ik aan een groep met rechtenstudenten.

“Advocaatkosten én procedurekosten?” vraagt iemand.
“Precies, out-of-pocketkosten, dus ook griffierechten, deurwaarderskosten en dergelijke. Maar niet de vergoeding van de eigen uren.”

De meesten hebben geen idee. Er wordt gegokt.

“€ 10.000?”, vraagt de een.
“€ 15.000?”, gokt een ander.

Uit een groot Europees onderzoek uit 2011 blijkt dat het gaat om een gemiddeld bedrag van maar liefst € 32.000.

De meeste studenten zijn verrast. Dat is méér dan de meesten dachten. En wat kost een mediation als het gaat om datzelfde belang? Dat moet goedkoper kunnen, denken de meesten, maar men is toch nog verrast als dat ‘maar’ € 6.000  blijkt te kosten.

Het is vrijdag 11 oktober 2019 en Anneke van der Kluit en ik vertellen tijdens workshops aan groepen rechtenstudenten van de Universiteit Utrecht die zijn aangesloten bij studievereniging Sirius over alternatieve geschillenbeslechting: wat is mediation en wat zijn mogelijke voordelen boven rechtspraak?

“Iemand enig idee hoe lang een gemiddelde procedure in Europa duurt?” vraag ik.
Een rechtszaak duurt gemiddeld twee jaar in Europa. Een mediation gemiddeld 60 dagen.

Verbazing alom als blijkt dat er op ca 1,7 miljoen (!) rechtszaken per jaar, slechts 50.000 (geregistreerde) mediations plaatsvinden.

Anneke legt uit hoe een normaal verloop van een mediation er uit ziet. Van intake, via exploratiefase naar onderhandelingsfase, het tekenen van een vaststellingsovereenkomst en de afronding. Zij vertelt over de emoties tijdens een dergelijk traject en de interventietechnieken die een mediator tot zijn/haar beschikking heeft om een mediation succesvol af te ronden. Ruimschoots wordt stilgestaan bij het zoeken naar de achterliggende belangen bij de deelnemers aan de mediation, om vandaar uit te zoeken naar een oplossing die rekening houdt met de belangen van beide partijen.

En tot slot nog een paar oefeningen. Positief herformuleren. Probeer ‘negatieve teksten’ te heretiketteren in positieve teksten waarbij ook de behoefte of zorg wordt geformuleerd.

Bijvoorbeeld:

Zij over haar zoon: “Hij studeert nooit. Hij zit altijd in de kroeg met zijn vrienden.”
Positieve herformulering: je wilt graag dat jouw zoon goed terecht komt?

Zij over haar vriend: “Hij studeert nooit. Hij zit altijd in de kroeg met zijn vrienden.”
Herformulerend: ”Je zou graag wat meer aandacht van hem krijgen?”

De Sirius studenten doen dat positief herformuleren overigens vlekkeloos. Er komt een nieuwe lichting mediators aan!