Overige diensten

Naast mediation biedt LinQer ook andere vormen van conflictoplossing aan, namelijk med-arb., arbitrage en bindend advies.

Wanneer binnen de mediation grotendeels overeenstemming is bereikt, kan een deelgeschil met één van deze technieken worden opgelost. Ook als de partijen er binnen mediation niet uitkomen, kunnen deze methodes alsnog een gang naar de rechter voorkomen.

Med-arb

Dit staat voor mediation-arbitrage en is een gecombineerde vorm van mediation en arbitrage. Eerst wordt geprobeerd om gezamenlijk met partijen tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan wordt een arbitraal oordeel geveld. Een dergelijk oordeel is ook mogelijk over deelgeschillen.

Arbitrage

Dit is een vorm van rechtspraak buiten de rechter om. Een arbitraal vonnis heeft dezelfde kracht als een rechterlijk vonnis.

Bindend advies

Dit is een uitspraak over een geschil of een onderdeel daarvan dat voor de betreffende partijen bindend is.

Proces begeleiding

Dit is een uitspraak over een geschil of een onderdeel daarvan dat voor de betreffende partijen bindend is.

Training

Ook het geven van trainingen behoort tot onze diensten, waaronder onze training “Een verstoorde arbeidsverhouding“.